Dinsdag 15 juni 2010 14.30 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)nadere procedure

bespreking

Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel (E100014)

bespreking

briefPDF-document van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2010 inzake kinderopvangtoeslag 2011 met het ontwerpbesluitPDF-document tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang


Vergaderstukken