T01161

Toezegging De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer toe te rapporteren over de manier waarop het abortuspreventieprogramma op de BES wordt opgezet en vormgegeven (31.959)De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt, naar aanleiding van vragen van het lid Lagerwerf-Vergunst (CU), de Kamer toe te rapporteren over de manier waarop het abortuspreventieprogramma op de BES wordt opgezet en vormgegeven.


Kerngegevens

Nummer T01161
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2010
Deadline 1 maart 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen abortus
preventie
voorontwerp
Kamerstukken Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.959)


Uit de stukken

Handelingen I 2009/10, nr. 28 – blz. 1166

Mevrouw Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie):

In de nota naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de invoering van een preventieprogramma uiterste zorgvuldigheid en tijd vraagt. Kan de staatssecretaris zeggen aan welk concreet tijdstip daarbij moet worden gedacht? Loopt deze invoering parallel aan de invoering van de abortuswetgeving? Hoe wordt voorkomen dat de abortuspraktijk op de BES-eilanden de praktijk wordt voor de gehele regio?

Handelingen I 2009/10, nr. 28 – blz. 1178

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten:

Vervolgens vroeg mevrouw Lagerwerf naar het preventiebeleid. Volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen. Wij moeten immers zien te voorkomen dat wij in een situatie terechtkomen waarin een abortus nodig is. Het allerbelangrijkste is dat wij het preventiebeleid zo goed mogelijk vormgeven. Dat zal totaal vergelijkbaar zijn met Nederland. Het moet namelijk een goed, gericht preventiebeleid zijn. Globaal genomen

moeten wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat informatie over seksualiteit, anticonceptie, lespakketten voor scholen, informatiemateriaal bij hulpverleners en alle andere zaken die er in de Nederlandse situatie bij horen, op de BES-eilanden ruim beschikbaar en goed bereikbaar zijn.

Mevrouw Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie):

Neemt de staatssecretaris het aspect van de preventie ook mee in de rapportages aan de Kamer?

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten:

Dat zal ik zeker doen. Welke vorm dat krijgt en hoe wij dat opzetten zal ik in de rapportage meenemen.


Brondocumenten


Historie