Dinsdag 29 juni 2010 14.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

mondelinge terugkoppeling Parlementaire Assemblee Raad van Europa 21-25 juni 2010

bespreking

voorbereiding COSAC voorzittersbijeenkomst 4-5 juli


Vergaderstukken