Dinsdag 29 juni 2010 15.30 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)  Bespreking

  • notitie inzake het opheffen van de WEU assemblee en de toekomst van het parlementaire toezicht op het Europese Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
  • OprichtingPDF-document Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Vergaderstukken