Eerste Kamer ontvangt delegatie van Antillen en ArubaEen delegatie van Antilliaanse en Arubaanse ministers, gedeputeerden en de Voorzitters van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba is op 6 juli aanwezig bij een debat in de Eerste Kamer over de wijziging van een groot aantal rijkswetten. Ook minister-president De Jongh-Elhage van de Nederlandse Antillen en minister-president Eman van Aruba zijn naar Den Haag gekomen vanwege het debat over de herziening van de bestuurlijke relaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De Gevolmachtigd Minister Van der Plank van de Nederlandse Antillen en Gevolmachtigd Minister Abath van Aruba nemen deel aan de beraadslagingen in de Eerste Kamer over een omvangrijk pakket wetswijzigingen die moeten leiden tot meer bestuurlijke zelfstandigheid van de overzeese rijksdelen. Ook gedeputeerde mevrouw Jezus-Leito van Curaçao en gedeputeerde Marlin van Sint Maarten nemen zitting in de Kamerbankjes om namens de Staten van de Nederlandse Antillen hun visie te geven op de herziening van de bestuurlijke relatie tussen Nederland en de andere delen van het Koninkrijk.

Eerste Kamervoorzitter Van der Linden ontving maandag 5 juli Voorzitter Croes van de Staten van Aruba en Statenvoorzitter Atacho van de Nederlandse Antillen in het gebouw van de Eerste Kamer, waar zij de vergaderorde en de procedures voor het debat bespraken. De plenaire vergadering op dinsdag 6 juli is volledig gewijd aan een tiental wetswijzigingen die de Kamer wil afhandelen tijdens haar laatste vergadering voor het zomerreces. Het omvangrijke pakket wetswijzigingen en aanpassingen van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden wordt namens de regering verdedigd door minister Hirsch Ballin van Justitie en door staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Deel dit item: