Voorzitter Eerste Kamer spreekt op de derde “World Conference of Speakers of Parliament” in GenèveDe Interparlementaire Unie (IPU) organiseerde van 19 tot 21 juli deze driedaagse conferentie in het gebouw van de Verenigde Naties te Genève. Vertegenwoordigers van wereldwijde nationale parlementen bespraken hier het belang van parlementaire controle in de huidige crisis en van internationale samenwerking tussen parlementen.

Voor Nederland sprak de Voorzitter van de Eerste Kamer René van der Linden op 20 juli de vergadering toe. Ook onderhield hij een reeks bilaterale gesprekken met collega’s uit met name Azië en Afrika. Van der Linden benadrukte in zijn speech dat rechtsstatelijkheid en mensenrechten een zeer belangrijke voorwaarde zijn voor wereldwijde stabiliteit en veiligheid. Het bedrijven van parlementaire diplomatie kan hiertoe bijdragen. Van der Linden bepleitte een mentale en politieke vernieuwing, waarbij duurzaamheid, het beheer van grondstoffen en armoedebestrijding wezenlijke elementen zijn. Ook benadrukte hij respect voor culturele en religieuze diversiteit in deze globaliserende wereld. Parlementen hebben bij alle huidige wereldwijde problemen een agendabepalende rol, aldus Van der Linden, maar ook een opdracht om lange termijn visies te bepalen en om samen te werken voor de welvaart van alle burgers.


Deel dit item: