LXX

Het toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de Tweede KamerDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer en tot wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen der Staten-Generaal in verband met toevertrouwen van de zorg voor die Griffie aan de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 juli 2008 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

begonnen

27 juni 2008

titel

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer en van het Reglement voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Documenten