Dinsdag 28 september 2010 14.00 uur, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)