Dinsdag 9 november 2010 14.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)