Dinsdag 23 november 2010 14.30 - 15.30 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)kennismakingsgesprek

met de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap