Dinsdag 16 november 2010 13.45 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)procedure

E100062: Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers

bespreking

bezoek Leden van de senaat van Kazachstan


Vergaderstukken