Dinsdag 16 november 2010 14.00 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)procedure

E100062: Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers


Vergaderstukken