Dinsdag 16 november 2010 17.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)procedure

bespreking

Inventarisatie Algemene Europese Beschouwingen 2011

bespreking 

Conceptbrief aan de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer


Vergaderstukken