Dinsdag 16 november 2010 14.15 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)procedure

E100062: Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers

voorbespreking

kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

bespreking

bezoek Leden van de Senaat van Kazachtstan


Vergaderstukken