Dinsdag 16 november 2010 15.45 uur, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheidsubsidiariteitstoets

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordeningen (EG0 nr. 12-/2005 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen betreft COM(2010)486

Zie voor meer informatie ook dossier E080128


Vergaderstukken