Dinsdag 7 december 2010 14.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)bespreking

  • vaststelling brief in reaktie op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 november 2010 inzake de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal (EK 31.989, J)

bij

bespreking

  • brief van de minister van OCW van 19 november 2010 (EK 31.876, E) inzake toezegging (T01121) flitsenregeling

bij

bespreking


Vergaderstukken