Dinsdag 21 december 2010 14.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)nadere procedure

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2010 (32500 VIII, 123) met beleidsreactie inzake het onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek’ (TK 32.123 VIII, nr. 144PDF-document en bijlagePDF-document) in het kader van de


Vergaderstukken