Dinsdag 18 januari 2011 14.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2011 (EK 31.267 / 31.283, M) over de ratificatie van de Herziene code inzake sociale zekerheid in het kader van toezegging T01083, gedaan bij de behandeling van de wetsvoorstellen


Vergaderstukken