Belastingplan 2011 krijgt steun Eerste KamerHet Belastingplan 2011 heeft steun gekregen van de Eerste Kamer. Dit gebeurde nadat staatssecretaris Weekers op de valreep een concessie had gedaan door aan te kondigden dat het onderdeel btw-verhoging op podiumkunsten pas 1 juli 2011 zou laten ingaan. Deze concessie was voor de fracties van ChristenUnie, SGP, D66 en OSF reden om met de regeringsfracties van VVD en CDA voor te stemmen. Fractieleider Engels van D66 zei expliciet dat zonder deze tegemoetkoming zijn fractie tegen het hele Belastingplan had gestemd. Volgens Engels heeft de regering met de tegemoetkoming de eigenstandige positie van de Eerste Kamer erkend.

Tegen de btw-verhoging op podiumkunsten op 1 januari 2011 had de hele Eerste Kamer bezwaren. Aanvankelijk verweerde staatssecretaris Weekers zich met een verwijzing naar de afspraken in de coalitie van VVD, CDA en PVV. Maar de senaat nam hier geen genoegen mee.

Staatssecretaris Weekers deed nog een aantal toezeggingen. Zo gaat hij in overleg met de sector om alternatieven te zoeken voor de heffingskortingen op groene en maatschappelijke investeringen. Weekers zei dat het hem niet gaat om de positie van de banken of de beleggers, maar om de projecten. Ook op het gebied van de giftenaftrek deed de staatssecretaris een toezegging: beperking van de aftrek mag niet ten koste gaan van verenigingen die een sociale functie vervullen in kleine gemeenschappen.

De staatssecretaris was ook bereid om de vrijstelling van winstbelasting voor woningcorporaties die zich met ouderenhuisvesting bezighouden een jaar langer te handhaven. Voorts wil hij op korte termijn oneffenheden in de fiscale benadering van bedrijfsopvolgingen wegnemen.

De Eerste Kamer nam tevens een motie-Koffeman aan waarin de regering wordt verzocht de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer. De staatssecretaris had de motie ontraden, maar deze kreeg de steun van alle fracties behalve die van VVD en CDA. Een motie-Reuten kreeg geen meerderheid. Deze motie vroeg de regering af te zien van het voorstel de beeldende kunsten, in zoverre het de makers of hun intermediair betreft, per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen. Volgens SP-senator Reuten gelden hiervoor dezelfde argumenten als voor de btw-verhoging op podiumkunsten. Maar alleen de fracties van PvdA, GroenLinks en Yildirim waren het met de SP eens.Deel dit item: