Dinsdag 8 februari 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 31 januari 2011 inzake voortgang Europees Strafregister Informatie Systeem (ECRIS)

procedure

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

uitnodiging van de commissie ESO voor het werkbezoek van de Eerste Kamer aan Brussel op 20 en 21 maart 2011


Vergaderstukken