Dinsdag 15 maart 2011 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van OCW van 10 maart 2011 over de vermelding verplichtingen ten behoeve van de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 maart 2011 met een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen (EK 32.500 VIII, D)


Vergaderstukken