Dinsdag 29 maart 2011 14.45 - 15.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)gesprek

met de voorzitter van de Onderwijsraad en aanbieding van het advies Onderwijs en Vorming