Dinsdag 15 maart 2011 12.15 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties, Justitie en JBZ-raadbespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2011 inzake verzoek tot verwijdering van document COM(2010)252/2 van Europapoort 

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2011 inzake argumentatie van de Europese Commissie voor het verzoek tot verwijdering van document COM(2010)252/2 van Europapoort


Vergaderstukken