XC

Voorgeschiedenis Parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdienstenDe heer Schuurman, destijds fractievoorzitter van de ChristenUnie, diende op dinsdag 25 januari 2011 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer een ordevoorstel in tot het houden van een debat over de gevolgen van de privatisering van vroegere rijksdiensten voor de samenleving.

Op 15 maart 2011 heeft de Eerste Kamer een plenair debat gevoerd over de wenselijkheid van een enquête naar de gevolgen van de privatisering en verzelfstandiging van vroegere overheidsbedrijven. Tijdens dit debat is de Motie-Schuurman c.s. over een voorstel tot het houden van een parlementaire enquete over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (EK XC, B) ingediend. Deze motie is op 15 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim stemden voor de motie.

Naar aanleiding van de motie-Schuurman c.s. is op 29 maart 2011 de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten ingesteld. Deze commissie heeft op 24 mei 2011 haar rapport aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Op 13 september 2011 heeft een plenair debat plaatsgevonden over de behoefte aan een parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten. De Eerste Kamer heeft op 27 september 2011 ingestemd met een parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten. 50PLUS, OSF, PvdA, VVD, D66, PvdD, SP, GroenLinks, SGP en ChristenUnie stemden voor. Op 4 oktober 2011 heeft de Kamer de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten ingesteld.


Kerngegevens

begonnen

1 maart 2011

titel

Parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten

schriftelijke voorbereiding


Documenten

9