Dinsdag 22 maart 2011 15.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

brief van de minister van VWS van 9 maart 2011 naar aanleiding van brief van 8 februari 2011 (EK 31.950, C)

bespreking

brief van de minister van 15 maart 2011 over Voorhang inzake aanwijzing 'Zorg die loont' (Zorg belonen naar prestaties) (TK 32.620, 6)

bespreking

Brief van de minister van VWS van 16 maart 2011 inzake Voorhang inzake aanwijzing beheersmodel medisch specialisten

bespreking

brief van de minister van VWS van 17 maart 2011 naar aanleiding van de brief van 25 februari 2011 inzake Voorhang prestatiebeschrijvingen en vrije tarieven farmaceutische zorg

bespreking

brief (met bijlagen) van de minister van VWS van 24 februari 2011 over Vierde voortgangsrapportage Wtcg (TK 31.706, nr. 43)

bespreking uitnodiging

deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 14 en 15 april 2011 te Boedapest in het kader van het EU-voorzitterschap van Hongarije   


Vergaderstukken