Dinsdag 15 maart 2011 13.45 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)procedure

bespreking

verslag van de informele JBZ-Raad van 20 en 21 januari 2011 (kamerstuk 32.317, AB)

bespreking

Conference of the Speakers of the EU Parliaments 3-5 April 2011

Standpuntbepaling parlementaire controle op activiteiten Europol


Vergaderstukken