Drs. F.J. Bergman

Fred Bergman was sinds 15 maart 2011 waarnemend plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer. Sinds 13 september 2011 is hij plaatsvervangend griffier.

Contact: fred.bergman@eerstekamer.nl