Dinsdag 12 april 2011 10.00 - 11.00 uur, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Justitie (Just.)gesprek Tsjechische senatoren

Onderwerpen van gesprek zijn het wetgevingsproces in de Eerste Kamer,  de grondwettelijke positie van de Kamer en een uitwisseling van ervaring en inzichten tussen de Nederlandse en Tsjechische senatoren over het tweekamerstelsel.