Dinsdag 5 april 2011 16.00 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadbespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 maart 2011 over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn (EK 31.145, T met bijlage) in het kader van de

ingediend tijdens de behandeling van wetsvoorstel


Vergaderstukken