Dinsdag 12 april 2011 14.30 uur, commissies Economische Zaken en Justitieinbreng voor vragen over

de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter aanbieding van het ontwerpbesluit positieve beschikking Dienstenwet (ook wel aangeduid als lex silencio positivo (LSP)) (TK 31.579 nr 25 met het besluit en de toelichting)

vaststelling brief

in reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 maart 2010 over de stroomlijning Burgerlijk Wetboek en consumentenbescherming (EK 31.320 / 31.374, S) in het kader van

en de wetsvoorstellen


Vergaderstukken