Ondervoorzitter Dupuis van de Eerste Kamer: "Bewaken van rechten en vrijheden van burgers absolute plicht Parlement"De jaarlijkse herdenking op 4 en 5 mei bepaalt ons telkens weer bij kernbegrippen als vrijheid en democratie; twee waarden die centraal staan in politiek en samenleving. Daarom is het een goede keus van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om de campagne 'Stilstaan bij Vrijheid' dit jaar te lanceren op het Binnenhof, in het hart van onze wetgevende en controlerende macht. Dit zei prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis, Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, bij de start van de jaarlijkse campagne 'Stilstaan bij Vrijheid 2011' op 7 april 2011. De bijeenkomst vond plaats in de oude Zaal van de Tweede Kamer, en werd geopend door Voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer. Tevens sprak de voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, mevrouw Leemhuis-Stout.

Gedaanten van onvrijheid

Volgens senator Dupuis belichaamt het parlement bedrijf de vrijheid van een volk in een democratische rechtsstaat. Daarin ziet zij ook het verband met de jaarlijkse herdenking. "Het blijft een absolute plicht voor de Tweede en voor de Eerste Kamer de rechten en vrijheden van burgers in onze samenleving te bewaken. En dat zullen wij blijven doen." " Het goed wanneer we ons verdiepen in de vele gedaanten van onvrijheid

", aldus Ondervoorzitter Dupuis. "Zodat we een scherp oog ontwikkelen voor dat wat mensen knecht, apart zet, uitsluit, onmondig en onwetend houdt, en wat hen het recht ontzegt om zich te uiten en te ontplooien. Zien we die krachten? Kunnen we het onderscheid maken? Hoe leren jongeren het verschil, en hoe behouden wij als samenleving onze waakzaamheid?"

Tweede Kamervoorzitter Verbeet memoreerde dat de Tweede Kamer op 10 mei 1940 haar beraadslagingen opschortte voor onbepaalde tijd, om pas in september 1945 weer bijen te komen. "Dat alles gebeurde hier, in deze Zaal."

Geest van Montesquieu

In haar toespraak ter gelegenheid van de jaarlijkse campagne van het Nationaal Comité wees Dupuis op de eenheid in Europa die sinds 1945 is gegroeid. "De geest van Montesquieu, L' Esprit des Lois, verbindt ook de volkeren van Europa. Landen in West-, midden en Oost-Europa verenigden zich op 5 mei 1949 in de Raad van Europa. De Parlementen van 47 lidstaten - van Finland tot Turkije, en van Ierland tot Armenië - zijn sindsdien vertegenwoordigd in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. De Raad en de Assemblee behoeden samen de principes van de rechtstaat en de rechten van de mens."

De belangrijkste beginselen hebben deze 47 landen vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM), waarbij Nederland zich bij de oprichting in 1950 heeft aangesloten. "Sinds dat jaar wordt niemand in Europa als rechteloos burger geboren", aldus Ondervoorzitter Dupuis tijdens de start van de campagne.

Fakkel als logo

Behalve bestuursleden van het Nationaal Comité, officiële genodigden en vertegenwoordigers van voormalige verzetsorganisaties waren ruim honderd middelbare scholieren aanwezig. Leerlingen van de hoofdstedelijke dansacademie Lucia Marthas gaven in de oude Zaal van de Tweede Kamer een flitsend optreden, waarbij het logo voor de 4 en 5 mei herdenking werd gepresenteerd, in de vorm van een brandende fakkel.


Deel dit item: