T01269

Toezegging De onderwijsinspectie zal toezicht houden op de uitvoering van de sociale kanstrajecten (32.419)De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe dat de onderwijsinspectie de uitvoering van de sociale kanstrajecten op de BES-eilanden zal inspecteren.


Kerngegevens

Nummer T01269
Status voldaan
Datum toezegging 1 februari 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen Caribisch Nederland
onderwijsinspectie
sociale kanstrajecten
toezicht
Kamerstukken Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 16, item 3, blz. 4

Ten Horn (SP):

Mijn fractie verwacht dat in de Onderwijsagenda BES die voor de periode 2011–2015 wordt opgesteld, ook concrete afspraken worden opgenomen over de momenten waarop de onderwijsinspectie de voortgang zal onderzoeken. Wordt dit door de minister beaamd en zal de onderwijsinspectie ook toezicht houden op de uitvoering van de sociale kanstrajecten?

Handelingen I 2010-2011, nr. 16, item 3, blz. 10

Ten Horn (SP):

Ik meen dat daarnet geen antwoord is gegeven op de vraag of de onderwijsinspectie ook de sociale kanstrajecten inspecteert.

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Ja, dat gaat zij doen. Ook daar wordt op toegezien door de inspectie. Verder zullen we gewoon de vinger aan de pols houden, omdat we even de ontwikkeling moeten zien.Historie