Dinsdag 10 mei 2011 15.15 uur, commissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid