32.650

Goedkeuring protocol voor heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagensDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het goedkeurings protocol voor heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens.


Kerngegevens

begonnen

14 februari 2011

titel

Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht; Brussel, 21 oktober 2010

Documenten