Dinsdag 17 mei 2011 14.45 uur, commissies Economische Zaken en Justitiebespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 9 mei 2011 over het ontwerpbesluit uitzonderingen positieve fictieve beschikking Dienstenwet, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.579, L)


Vergaderstukken