Dinsdag 31 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2011


Vergaderstukken