Nieuw gekozen senaat komt op 7 juni voor het eerst bijeenDe Eerste Kamer komt op dinsdag 7 juni 2011 voor het eerst bijeen in haar nieuwe samenstelling. Van de 75 Kamerleden keren er 36 terug in de Kamer, nadat zij op 23 mei bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer werden herkozen. De overige 39 Kamerzetels worden ingenomen door nieuw gekozen Leden.

Op dinsdag 31 mei heeft de Eerste Kamer tijdens haar laatste vergadering in de oude samenstelling vastgesteld dat er geen bezwaren zijn die de benoeming van de gekozen Leden in de weg zouden kunnen staan. Overeenkomstig het Reglement van Orde van de Eerste Kamer heeft de Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de antecedenten van alle 75 verkozen kandidaten onderzocht. Daarbij zijn geen onjuistheden gebleken, zoals de Commissie aan de voltallige Kamer rapporteerde. Na deze procedure staat niets meer de benoeming van de 75 Leden in de weg.

De nieuw gekozen senaat telt twaalf fracties, waarvan de PVV en de lijst 50Plus voor het eerst in de senaat zijn vertegenwoordigd. De VVD is met 16 zetels de grootste fractie, gevolgd door de PvdA (14), het CDA (11) en de PVV (10 zetels). De SP bezet 8 zetels, D66 5 zetels en GroenLinks eveneens 5 zetels. De fractie van de ChristenUnie telt 2 zetels. De SGP, de lijst 50Plus, de Partij voor de Dieren en de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben elk één zetel.

Van de aanvankelijk 40 benoembare Kamerleden heeft één kandidaat de Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven laten weten dat zij haar benoeming niet aanvaardt. De vrijgekomen zetel wordt ingenomen door haar partijgenoot Quik-Schuijt, die daarmee terugkeert in de Kamer. Van de 39 nieuw aantredende senatoren waren Jan Nagel (lijst 50Plus) en Bob Ruers (SP) eerder Lid van de Eerste Kamer. Jan Nagel was lid van de PvdA-fractie van september 1977 tot september 1983 en Bob Ruers was lid van de SP-fractie van mei 1998 tot juni 2003 en van december 2006 tot juni 2007.

De nieuw gekozen Kamer stelt in haar de eerste vergadering de profielschets vast voor de functie van Voorzitter van de Eerste Kamer. René van der Linden treedt volgens het Reglement van Orde van de Kamer op als tijdelijk Voorzitter, in afwachting van de verkiezingen voor het Voorzitterschap, die gepland staan op dinsdag 28 juni.


Deel dit item: