Eerste Kamer is geïnstalleerd na beëdiging 75 senatorenDe Eerste Kamer is op dinsdag 7 juni geïnstalleerd, en heeft meteen een begin gemaakt met de regeling van haar werkzaamheden. Alle vijfenzeventig Leden werden geïnstalleerd nadat zij de eed of belofte hadden afgelegd. Als eerste werd René van der Linden beëdigd, die aantreedt als Tijdelijk Voorzitter van de Kamer. Daarna werden de vaste commissies van de Kamer ingesteld. Vervolgens werd de profielschets (XCIV, A) voor de Voorzitter vastgesteld, en ook de procedure voor de verkiezing van de Voorzitter. Deze vindt plaats op 28 juni a.s.

Twee nieuwe fracties in de Kamer

De senaat kwam dinsdag voor het eerst bijeen in zijn nieuwe samenstellingPDF-document. Die is het resultaat van de verkiezingen voor de Eerste Kamer die plaatsvonden op 23 mei. De nieuw gekozen Kamer telt twaalf fracties. De fracties van de PVV en de lijst 50PLUS zijn voor het eerst in de senaat vertegenwoordigd. De VVD is met 16 zetels de grootste fractie, gevolgd door de PvdA (14), het CDA (11) en de PVV (10 zetels). De SP heeft 8 zetels. D66 bezet 5 zetels, evenals GroenLinks. De fractie van de ChristenUnie telt 2 zetels. De SGP, de lijst 50PLUS, de Partij voor de Dieren en de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben elk één zetel. Van de 75 Leden van de 'oude' Eerste Kamer keren er 36 terug, nadat zij op 23 mei bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer werden herkozen. De overige 39 Kamerzetels worden ingenomen door nieuw aantredende senatoren.

De pas geïnstalleerde Kamer nam haar eerste besluit met de instelling van dertien vaste commissies. De naamgeving en de werkzaamheden van tien commissies komen grotendeels overeen met die van de rijksdepartementen en hun beleidsterreinen. Tevens is er de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO), de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en de commissie voor Verzoekschriften. De Voorzitter maakt in de eerstvolgende vergadering van de Kamer, op 21 juni, bekend welke Leden door de fracties zijn voordragen voor de dertien commissies. Op 5 juli kunnen de fracties eveneens kandidaten voordragen voor de functie van Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Uit deze kandidaten kiest de Kamer op 5 juli haar twee Ondervoorzitters.Deel dit item: