De Partij voor de Vrijheid is vanaf 7 juni 2011 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met de PVV-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan pvv@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.pvv.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Marjolein Faber-Van de Klashorst (sinds 10 juni 2014)
vice-fractievoorzitter: Gom van Strien (sinds 25 september 2012)
fractiesecretaris: Alexander van Hattem (sinds 28 maart 2017)

Samenstelling