Commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Sinds 7 november 2017 is er de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).