Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)Deze vaste commissie hield zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder begrepen zijn het visserijbeleid, midden- en kleinbedrijf, energievoorziening, consumentenzaken, mededinging en handelspolitiek.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen werd door deze commissie voorbereid.

Sinds 27 november 2012 is er de commissie voor Economische Zaken.