Dinsdag 21 juni 2011 15.15 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (DBO) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)