Leden Eerste en Tweede Kamer willen nauw samenwerken met parlementen Caribische eilandenDe parlementen van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen hun contacten met de Eerste en Tweede Kamer intensiveren, onder andere in het belang van een zorgvuldige voorbereiding van rijkswetten die de Caribische eilanden aangaan. Door nauwe samenwerking met hun collega's in Den Haag willen de volksvertegenwoordigingen van de Caribische rijksdelen voorkomen dat zij een informatieachterstand oplopen en onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van rijkswetten die ook hun gebieden aangaan.

Dit is één van de uitkomsten van een vierdaagse conferentie op het Binnenhof, waar delegaties van de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten van 14 tot en met 17 juni overleg voerden met Leden van de Eerste en Tweede Kamer. In dit zogenoemde Interparlementair Koninkrijksoverleg werd besloten om over en weer gebruik te maken van de ervaring en deskundigheid van parlementariërs die de verschillende rijksdelen vertegenwoordigen.

Samenwerking

De Nederlandse en Caribische deelnemers aan het periodieke overleg toonden grote eensgezindheid als het gaat om het versterken van de kansen van de afzonderlijke rijksdelen. Zij spraken af in kaart te brengen waar samenwerking tussen de landen kan leiden tot verbetering van de levensstandaard van hun bevolking. Genoemd werden terreinen als duurzame energie, transport en onderwijs. In dat kader legden de delegaties tijdens het vierdaagse overleg werkbezoeken af aan een vakschool in Den Haag en aan TNO/TU Delft. De vraag naar mogelijkheden tot samenwerking is meer dan voorheen aan de orde, sinds Curaçao en Sint Maarten in oktober 2010 de status van onafhankelijk land kregen binnen het Koninkrijk. Bij deze herziening van het Koninkrijksstatuut  werden de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel geïntegreerd.

Vervolg op Sint Maarten

De delegatieleiders toonden zich vrijdag aan het slot van de vierdaagse interparlementaire conferentie zeer tevreden over de bereikte overeenstemming en de harmonieuze sfeer van de besprekingen. Mede op grond daarvan werd besloten om het overleg te bestendigen, en al in januari 2012 voort te zetten tijdens een volgend Koninkrijksoverleg dat door de Staten van Sint Maarten zal worden voorbereid. De delegaties spraken af de follow-up van hun afspraken in de tussentijd te monitoren en tevens gezamenlijk inbreng te leveren voor de Koninkrijksconferentie die eind 2011 wordt georganiseerd en betrekking heeft op de toekomst van het Koninkrijk.


Deel dit item: