Europese Senaatsvoorzitters beschouwen verhouding Senaten en regio’sDe 13e conferentie van de Vereniging van Europese Senaten die op 17 juni 2011 in Madrid plaatsvond, was gewijd aan het thema 'De Senaat en zijn mechanismen voor samenwerking met regio's en locale eenheden'. De Voorzitters van de 16 Europese Senaten deelden onder leiding van de Spaanse Senaatsvoorzitter Javier Rojo Garcia informatie en inzichten over de verhouding tussen de Senaten en de regio's in de verschillende landen. Diverse landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje kennen een directe regionale vertegenwoordiging in de Senaat. In Nederland worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de 'provinciale parlementen', maar zij vertegenwoordigen niet rechtstreeks of bij uitsluiting regionale belangen op nationaal niveau.

Voorzitters tijdens de 13e conferentie van de Vereniging van Europese Senaten
Grotere versie foto

In zijn toespraak tijdens de conferentie schetste tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, de ontwikkeling van Nederland tot gedecentraliseerde eenheidsstaat met drie niveaus van overheid: nationale overheid, provincies en gemeenten. Hij ging in op de deels gescheiden, maar deels ook verweven verantwoordelijkheden van de drie overheidsniveaus. Hij benadrukte dat veel senatoren sterke regionale wortels hebben en dat bij de toetsing van de uitvoerbaarheid van wetgeving de Eerste Kamer luistert naar signalen vanuit de decentrale overheidsniveaus die vaak met de uitvoering van wettelijke taken belast zijn.  

Om grote problemen van deze tijd het hoofd te bieden delen naties en regio's binnen Europa in toenemende mate soevereiniteit. Daarnaast hechten burgers aan waarborging en versterking van nationale en regionale identiteit. Gezamenlijke identiteit vinden burgers ook vaak in grensoverschrijdende regio's, zoals de Euregio Maas-Rijn die delen van Duitsland, België en Nederland verbindt. De tijdelijk Kamervoorzitter illustreerde dit vanuit eigen ervaring.

In de marge van de conferentie had René van der Linden onder meer bilaterale ontmoetingen met de Voorzitter van de Poolse Senaat Bogdan Borusewicz en de Vice-voorzitter van de Raad van de Federale Assemblee van Rusland, Alexander Torshin. Met zijn Poolse collega besprak de Kamervoorzitter mogelijkheden om tijdens het komende Poolse EU-voorzitterschap te komen tot structurele versterking van de parlementaire controle op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU en met Alexander Torshin besprak hij de verhouding tussen de EU en Rusland, en de economische, culturele en politieke betrekkingen tussen Nederland en Rusland.   Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Voorzitters tijdens de 13e conferentie van de Vereniging van Europese Senaten
Afbeelding 1 - Voorzitters tijdens de 13e conferentie van de Vereniging van Europese Senaten