Minister van buitenlandse zaken Kazachstan ontvangen door ondervoorzitter Eerste KamerOp maandag 29 augustus bracht de minister van Buitenlandse Zaken ('Secretary of State') van Kazachstan, de heer Kanat Saudabayev, een bezoek aan de Eerste Kamer. Hij werd ontvangen door Hans Franken, ondervoorzitter van de Eerste Kamer, tevens eerste ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. De minister, na de premier het meest vooraanstaande lid van het kabinet van President Nazarbayev, bezocht Den Haag in het kader van de internationale conferentie getiteld 'Nuclear Dilemmas: Present and Future' op 30 augustus in het Vredespaleis.

Grotere versie foto

In het gesprek nam het onderwerp nucleaire non-proliferatie een belangrijke plaats in. De heer Saudabayev prees daarbij de actieve rol die Nederland speelt op dit gebied, wat volgens hem illustreert dat internationaal leiderschap niet enkel voorbehouden is aan nucleaire grootmachten. Volgens de heer Saudabayev beschouwt Kazachstan zichzelf als groot voorvechter van een kernwapenvrije wereld. Het land heeft de gevolgen van de nucleaire bewapening tijdens het Sovjettijdperk ondervonden, toen bij atoomproeven meer dan een miljoen burgers zijn blootgesteld aan radioactieve straling. Kazachstan heeft aan het begin van de jaren negentig afstand gedaan van de ambitie om een kernmacht te worden. Op de datum van het bezoek aan de Eerste Kamer was het exact twintig jaar geleden dat President Nazarbayev besloot tot sluiting van de nucleaire testfaciliteit in Semipalatinsk. 29 Augustus is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Atoomproeven. Tijdens het gesprek stelde de heer Saudabayev dat de inzet van Kazachstan is om op internationaal niveau tot afspraken te komen over de handel in uranium ten behoeve van de vreedzame toepassing van nucleaire technologie. Kazachstan beschikt over één van de grootste uraniumvoorraden ter wereld.

Op zijn beurt prees ondervoorzitter Franken de wijze waarop Kazachstan het voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft volbracht. Als lid van de Parlementaire Assemblee van de OVSE merkte hij op dat hij het Kazachstaanste voorzitterschap als voorbeeld heeft ervaren van de belangrijke stabiliserende rol die het land vervult in Centraal Azië.

Tevens werd stilgestaan bij de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Kazachstan. De beide gesprekspartners constateerden met grote tevredenheid dat de economische banden reeds zeer hecht zijn. Nederland is één van de grootste investeerders in Kazakstan. Daarnaast werd vastgesteld dat ook op politiek en cultureel gebied vele kansen liggen. Volgens de heer Saudabayev delen zowel Nederland als Kazachstan een lange traditie van tolerantie, daar de samenlevingen een grote verscheidenheid aan nationaliteiten en religies kennen.

Ook qua internationale positie hebben de beide landen overeenkomsten. Alhoewel de oppervlakte van Kazakstan die van Nederland vele malen overtreft, is de bevolkingsomvang nagenoeg gelijk. Voor beide landen geldt dat hun rol en opstelling op het wereldtoneel bovengemiddeld groot is, zeker in relatie tot het inwonertal. Teneinde de warme banden op parlementair niveau verder aan te halen nodigde de heer Saudabayev een delegatie van de Eerste Kamer uit voor een tegenbezoek aan Kazachstan.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Hans Kouwenhoven
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven