Wetsvoorstel voor BES-eilanden aangehouden na zorgen Eerste KamerIn de Eerste Kamer leven grote zorgen of de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) wel voldoende slagkracht en financiële middelen hebben om de taken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening uit te voeren. Vooralsnog heeft de Eerste Kamer daarom nog niet ingestemd met een wetsvoorstel dat alleen geldt voor deze eilanden en dat voorziet in een brede wet op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Die voorziet in een Wet milieubeheer-op-maat, een Woningwet-op-maat en beperkte regelingen op de terreinen van huisvesting, ruimtelijke ordening en bescherming van Antarctica.

Na een toelichting van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bleek de Kamer niet overtuigd en hielden de woordvoerders van meerder grote fracties hun twijfels bij het voorstel. Namens de fracties van VVD, PvdA, CDA en SP vroeg VVD-senator Van Kappen aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief, waarin de regering concreet aangeeft hoe de plannen kunnen worden uitgevoerd. In afwachting van deze brief besloot de Kamer het voorstel aan te houden.


Deel dit item: