Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake jeugdzorg.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 28 juni 2022 de status van de motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg (EK, F) en motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (EK, T) in samenhang met verslag van een mondeling overleg van 16 juni 2022 met staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over jeugdzorg (EK 31.839, Z) en de brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 13 mei 2022 over hervormingen jeugdzorg (EK 31.839, Y).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 mei 2022 een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over jeugdzorg (EK, Z). Van dit mondeling overleg is een videoverslag beschikbaar.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 februari 2021 een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over ontwikkelingen in de jeugdzorg (EK, S). Van dit mondeling overleg is een videoverslag beschikbaar.

De commissie heeft op 21 januari 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.

Van het mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK 34.104 / 31.839, V) en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

titel

Jeugdzorg

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [751-781] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [751-781] documenten