T01392

Toezegging Visie op Europa-communicatie (32.502, E)De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries (PvdA), toe om aan de hand van een verdere invulling van de notitie over de visie op de Europa-communicatie (32 502, D) of een nadere notitie in 2012 opnieuw met de Eerste Kamer in gesprek te gaan over de Europa-communicatie van de regering.


Kerngegevens

Nummer T01392
Status afgevoerd
Datum toezegging 27 september 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof.mr. K.G. de Vries (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europa-communicatie
staat van de Unie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 32 502, E - blz. 10

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter. De staatssecretaris reageert positief op wat hier is gezegd. Hij wil veel gaan doen met sociale media en hij vindt de stakeholders belangrijk evenals het onderwijs. Dit zijn allemaal onderwerpen die in de notitie nauwelijks of niet aan de orde komen. Ik zou het op prijs stellen als wij volgend jaar nog eens op deze materie kunnen terugkomen aan de hand van een invulling van deze notitie of een nadere notitie. Dan krijgen wij ook het gevoel dat een communicatiestrategie wordt uitgezet waarin alle relevante onderdelen adequaat aandacht krijgen. Is de staatssecretaris daartoe bereid?

Handelingen I 2009-2010, nr. 32 502, E - blz. 11

Staatssecretaris Knapen:

(...)

De heer De Vries wil hier graag nog eens op terugkomen. Dat moeten wij ook en in die zin hebben wij een parallel belang om ervoor te zorgen dat wij dit in een volgend kwadrant brengen. Als ik mij negatief zou opstellen, zou ik kunnen zeggen: wij hebben vastgesteld dat wij enorm moeten uitkijken voor marketing want dat kost alleen maar geld in alle opzichten. Wij zijn gelukkig met het feit dat de Europese Unie en de eurozone volop leven en dat moeten wij kapitaliseren. Dat doet iedereen ook, maar dat is nog geen antwoord op de vraag hoe je het moderne communicatiegedrag meeneemt in datgene wat je zelf aan de bevordering van netwerken tussen organisaties voor elkaar krijgt. Ik wil dit graag meenemen om een volgende stap te kunnen zetten.

(...)

De voorzitter: Ik dank de staatssecretaris en de leden van de commissie voor dit constructieve overleg. Zoals de heer De Vries al zei: dit blijft voor ons een punt van aandacht en het zou goed zijn als wij hier over een jaar opnieuw naar kijken. Wij zullen daarover «communiceren» met de staatssecretaris, want hierover is het laatste woord natuurlijk nog niet gezegd.


Brondocumenten


Historie