Eerste pakket regulering bankwezen door senaatDe Eerste Kamer heeft dinsdag 20 december een eerste pakket maatregelen om het bankwezen te reguleren unaniem aanvaard. Minister De Jager van Financiën toonde zich met het besluit ingenomen en kondigde aan dat zijn departement werkt aan veel meer regelgeving 'teneinde een volgende bankencrisis te voorkomen'. Het eerste pakket maatregelen bestaat uit de implementatie van twee richtlijnen van de Europese Unie en een versterking van de governance van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De maatregelen zijn opgesteld naar aanleiding van de financiële crisis in de jaren 2008-2009.

Alleen woordvoerders van de fracties van PvdA, CDA en SP voerden het woord in de Eerste Kamer. CDA-woordvoerder Hoekstra prees de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 die het in de eurocrisis opbrengen om partijpolitiek ter zijde te stellen en het kabinet te steunen.

Splitsing banken

PvdA-woordvoerder Postema betreurde het dat de invoering van de EU-richtlijnen in nationale wetgeving zo lang op zich heeft laten wachten, terwijl het vorige kabinet 'zo adequaat' op de crisis had gereageerd. Postema en woordvoerder Reuten (SP) laakten het ontbreken van een houdbare definitie van geld in de Nederlandse wetgeving. Minister De Jager antwoordde dat ook het begrip democratie niet in onze Grondwet wordt omschreven, 'terwijl we toch allemaal weten wat we ermee bedoelen'.

SP-senator Reuten pleitte voor een splitsing van banken in zakenbanken en nutsbanken. Minister De Jager hield vast aan zijn opvatting dat deze twee functies wel onderscheiden moeten worden, maar niet van elkaar gescheiden. Dat is volgens de bewindsman beter voor de dienstverlening van de banken en voor de stabiliteit van het financiële systeem.Deel dit item: