T01415

Toezegging Voortgang overleg alternatief groen en maatschappelijk beleggen (33.003)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel, toe uiterlijk aan het eind van week 51 van 2011 een voortgangsbrief te sturen inzake de uitkomst van het overleg met de sector en andere betrokken over maatschappelijk beleggen.


Kerngegevens

Nummer T01415
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen groen en maatschappelijk beleggen
heffingskorting
Kamerstukken Belastingplan 2012 (33.003)


Uit de stukken

!Ongecorrigeerd stenogram, p. 55 (Handelingen nog niet beschikbaar)!

De heer Van Boxtel (D66): Ik bedank de staatssecretaris voor deze antwoorden. Ik kan

alleen nog niet helemaal grip krijgen op het tijdspad. Ik twijfel niet aan de intenties van de

staatssecretaris, maar heb gisteren in het kader van groen beleggen heel expliciet gevraagd of de staatssecretaris voor 31 december 2011 het fiscaal voordeel van 1,9% op groene spaarproducten structureel wil handhaven. Daar wil ik graag expliciet een antwoord op.

Staatssecretaris Weekers: Dat kan ik niet geven. Het is ook niet per se nodig om hierover voor het nieuwe jaar duidelijkheid te krijgen. Ik krijg graag duidelijkheid, maar moet dan wel eerst overeenstemming bereiken. Ik heb van de banken begrepen dat het voor hen voldoende is om in deze markt te blijven opereren als het percentage dat voor 2012 in de wet staat, zou worden

De heer Van Boxtel (D66): Prima, maar zouden wij voor de jaarwisseling nog wel een brief van de staatssecretaris kunnen krijgen waarin hij ons op de hoogte stelt van het verloop? Ik vind dat de sector en de mensen die er geld in zouden willen stoppen, ook iets moeten kunnen ontlenen aan het gevoel van zekerheidstelling dat de staatssecretaris wil uitstralen. Ik snap dat de staatssecretaris nog met andere partners moet wheelen en dealen, maar word graag geïnformeerd over de stand van zaken.

Staatssecretaris Weekers: Midden volgende week vindt er overleg plaats, zoals ik al heb gezegd. Ik zal de Kamer berichten van de uitkomst van dat overleg. Vervolgens kan iedereen nog eens bekijken of de druk in eigen kring wellicht moet worden opgevoerd om toch tot een oplossing te komen. Misschien kan ik de Kamer volgende week melden

dat er een oplossing is gevonden; dat zou het mooiste zijn.Historie